O nás

Pochádzame z východného Slovenska – metropoly Šariša, mesta Prešov. Rozhodnutie pre založenie záujmového – riadeného chovu osmakov, padlo v roku 2018 a to hlavne z dôvodu zdravého, nepríbuzenského chovu a nie zdegenerovaného – príbuzenského chovu, ako sme tomu svedkami nielen pri osmakoch, ale aj pri ostatných domestikovaných zvieratách. Našim cieľom je chovať a odchovávať osmakov od nepríbuzných, zdravých jedincov bez genetických porúch a chorôb, aby svojím majiteľom robili len radosť a spríjemňovali im život, ako to osmaci dokážu. Od tej doby sme zháňali akékoľvek informácie o pôvode, chove, kŕmení, správaní, chorobách, klasickom sfarbení, ale aj o novovzniknutých farebných mutáciách a v neposlednom rade o rozmnožovaní a genetike týchto milých, rýchlych a rozumných malých stvorení. Boli sme prekvapení, že 99,8 % informácií sme získavali z českých stránok záujmových chovov.  To ešte viac podporilo náš úmysel založiť tento prvý záujmový chov na Slovenku. A tak vznikla chovná stanica 

Na tejto stránke sú použité odkazy na webové stránky aktívnych chovateľov osmakov degu. Bolo by nepredstaviteľné kopírovať a prekladať rokmi zbierané informácie. Týmto sa chceme všetkým poďakovať za rady a zodpovedané otázky pri zakladaní ale aj ďalšom fungovaní chovu.

Kontakt

t.č. 0948 363798